The international conference EDID
presents Flipped Learning

Kontakt

Telefon

059-209-450

E-mail

edid@miska.si


Podrobnosti konference

Datum

14. 11. 2013

Ura

9.00

Lokacija

Thermana Laško

ŽELITE IZVEDETI VEČ O OBRNJENEMU UČENJU?

V mesecu novembru 2013 smo v Laškem organizirali konferenco Edid, katera osrednja tema je bila “obrnjeno” učenje.

Na nekaterih šolah so “obrnjen” način učenja in poučevanja že preizkusili! Njihove odzive si lahko ogledate na spodnjih povezavah. Kot je razvidno iz člankov je učiteljem priprava takšne učne ure pravi izziv, učenci in dijaki so bili z aktivnim načinom dela zadovoljni.

Za vas smo pripravili delavnico, ki poteka v živo in na daljavo.

Potek delavnice:

V prvem delu delavnice, ki poteka na daljavo, si boste ogledali flipped posnetke, postavljali in odgovarjali na vprašanja.

Drugi del delavnice bo potekal v živo. Analizirali bomo vlogo učečega se, spreminjajočo vlogo učitelja, staršev. Pojasnili bomo, zakaj je pomembna aktivna vloga učečega se, kako sta povezana učenje in nevroznanost. Spoznavali bomo različne spletne strani, kjer so objavljeni posnetki. Skupaj bomo pripravili posnetek s katerim boste lahko obrnili svoj način poučevanja.

Za opravljeno delavnico boste lahko prejeli potrdilo z 0,5 (8 ur) oziroma 1 točko (16 ur), skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Organizacija in cena delavnice:

Delavnico lahko organiziramo na šoli za vaše učitelje ali za zbrane učitelje iz različnih bližnjih šol.

Cena delavnice za do 15 učiteljev je:

Za 8 urno delavnico: 488 EUR (v ceno ni vključen DDV)
Za 16 urno delavnico: 648 EUR (v ceno ni vključen DDV).

IZSEKI EDID PREDAVANJ

UTRINKI S KONFERENCE

97.5% udeležencev bi se še enkrat udeležilo konference EDID!

Konferenca EDID

EDID (EDucational IDeas) je konferenca, kjer bodo predstavljene ideje in novosti na področju izobraževanja.…več

edid logo-2-11 edid logo-2-12

Tema: “flipped” učenje

Tema konference je “flipped” učenje, novejša izobraževalna metoda, ki na svojstven način združuje učenje in poučevanje na daljavo in v živo…več

Komu je konferenca namenjena?

Konferenca je namenjena vsem, ki jih zanimajo trendi in novosti na področju izobraževanja.

edid logo-2-21
edid logo-2-22
edid logo-2-23
edid logo-2-24
edid logo-2-25
edid logo-2-26

Komentarji učencev, kateri so že preizkusili “flipped” učenje.

th_students

POGOSTA VPRAŠANJA

Učitelji lahko video razlago shranijo tudi na usb ključ ali DVD. Ena izmed možnosti je tudi, da si  učenci gradivo pogledajo na šoli, npr. v knjižnici, računalniški učilnici, kabinetu. Lahko mu ga posredujemo tudi prek e-pošte, če je posnetek krajši in si ga namestijo na svojo napravo.
Pri skupinskih oblikah dela se tak posameznik vključi v  skupinsko delo in se lahko uči od drugih. To je možnost, vendar se ostali udeleženci ne bodo strinjali, da se to večkrat ponavlja, ker jih tak način upočasnjuje pri reševanju nalog. Druge možnosti so tudi, da si ogleda video pri pouku samem, ali pa kasneje, reši še kakšno dodatno aktivnost, dobi še dodatne naloge.
Cilj je, da razvija kompetenco učenje učenja in da prevzema odgovornost za lastno učenje.
Lahko se uporablja pri vseh starostnih stopnjah, seveda s prilagoditvami. Učitelj je tisti, ki presodi, katera snov/tema je primerna za flipped pouk in kako bo pripravil gradivo (npr. videoposnetek).
Videoposnetek ni edina oblika, je le ena izmed oblik. Na daljavo se lahko izvajajo tudi različne druge aktivnosti, lahko se uporablja e-gradiva, e-učbenike, knjige, podcaste, itd. Pomembno je, da se učenec seznani z vsebino na nazoren in zanimiv način in ima možnost gradivo večkrat pogledati, če to potrebuje.
E-učbenik za angleščino bo vseboval tudi videoposnetke na različne teme in za obravnavo različne snovi. Vključili pa bomo tudi dodatne animirane razlage podobne gradivom pri flipped učenju.
Za flipped učenje je pomembno dejstvo, da video posnetke razlage snovi pripravlja učitelj sam za svoje učence, zato bodo gradiva v učbeniku lahko služila le kot dodatno pojasnilo ali študijsko gradivo.
Najboljše izhodišče je učiteljeva pripravljenost, da se nenehno izobražuje, se seznanja z novostmi in le-te smiselno vpeljuje v poučevanje. Seveda mora učitelj čutiti, da je dovolj suveren pri uporabi IKT, izbrati mora primerno temo. Pri vpeljavi te metode učenja pa mora imeti v mislih učence, s katerimi bo tako metodo dela izvajal. Dosedanje izkušnje so pozitivne.
Verjetno bi bilo mogoče narediti tudi kakšno zbirko posnetkov, s katerimi bi si učitelji lahko pomagali v začetni fazi uvajanja obrnjenega poučevanja, vendar izkušnje (tudi iz tujine) kažejo, da učenci in dijaki bolje sprejmejo posnetke, ki jih pripravi njihov učitelj, z razlago (in glasom :-) ), ki so je vajeni.
Pripravili bomo različne delavnice za učitelje (predvidoma v januarju 2014), ki jih bomo izvajali na šolah. Učiteljem bomo pri tem ponudili tako vsebinsko kot tudi tehnično podporo pri prehodu na flipped učenje in poučevanje. Na našem portalu pa bomo objavljali gradiva ter omogočali komentarje in vprašanja.
V poklicni šoli flipped učenja še nismo preizkusili, v kolikor ima kdo te izkušnje, bomo veseli odzivov.
Glede videoposnetkov je priporočljivo, da niso predolgi (od 5 do največ 10  minut). Vsebina mora biti premišljeno pripravljena, strnjena, biti mora razumljiva in primerna za tovrstno učenje. Preiskusili smo tudi ta način snemanja, vendar uporabili le izsek posnete ure s pomembnejšo razlago snovi. V takem primeru je zvok pogosto slabše kakovosti in zato manj uporaben.

TEMEshema flipped-10i

edid logo-2-13

“Flipped” učenec

” Bistveno je, da se učeči  zavedajo svoje odgovornosti v procesu učenja.  Razviti morajo lastna orodja, ki oblikujejo in omogočajo njihov svet učenja. “

th_students

edid logo-2-15

“Flipped” učitelj

” Učiteljeva vloga se spreminja, postaja mentor učečim in jim pri pouku pomaga pri domačih nalogah, sodeluje pri reševanju problemov …”

th-teachers

edid logo-2-14

“Flipped” vodstvo

“Vodstvo s pravo obliko podpore pomaga do pomembnih sprememb. Potrebujemo torej 3D šole, ki spodbujajo uporabo sodobne tehnologije in nove načine poučevanja in učenja.  “Flipped” učenje  je del teh sprememb.”

th-management

PREDAVATELJI

JefStaes

Jef Staes is one of the leading experts on learning and innovation management in Belgium. His refreshing ideas have inspired many professionals to adopt a new mindset. He currently assists organizations and schools in their quest to find a comprehensive answer to the changing dynamics of today’s world. Based on his career as a software designer (GTE ATEA in Belgium & USA), training Manager and Corporate Learning Officer (Siemens, Belgium), he gained practical insights in the dynamics of organizational development and educational reform. He is also a popular keynote speaker and guest lectures at several top management schools in Belgium.

iconmonstr-home-4-icon   facebook   linkedin   twitter

mugshot_peterhof

John Collick is a graduate of Sussex University in England. He lectured in English Language and Literature, and Philosophy for ten years in Japan, working in the prestigious literature faculty of Waseda University in Tokyo, where he designed and implemented the department’s first e-learning system. He also taught English as a foreign language to all ages of students, from children to adults. He now works as a Senior Education Consultant for Promethean, manufacturer of Interactive classroom technology. John is the author of Shakespeare, Cinema and Society (Manchester 1988) and numerous articles on literature, cinema, ICT and learning. His specific interests include, futurology, personal learning strategies and ICT in education. He is also a science fiction writer.

iconmonstr-home-4-icon   facebook   linkedin   twitter

 

IMG_00811

Breda Gruden  graduated from the University of Ljubljana in 1996. She recieved pedagogical education and futhermore completed postgraduate studies at the European Faculty of Law in Nova Gorica. From 1993 her husband and her have been running the company Miška, where they have been working in the area of education with the use of ICT. In 1995 she founded the school of computining for children, which was one of the first in the area. She is also a co-author of 17 didactical games for children. In cooperation with the Ministry of Education and the National Institute for Education, Breda has participated in the preparation of training programs in the field of teacher training. Breda Gruden has led various projects in the field of education. From 2009 to 2013 she conducted and coordinated for the E-Education project, which brought many innovations and changes in teaching and learning in Slovenian schools.

iconmonstr-home-4-icon   facebook     twitter

IMG_0016

Viljenka Šavli is a former primary school teacher of English and current teacher-trainer specialized for the use of ICT, LMS (Moodle) or IWB in teaching on national level, on international for EUNEOS, Finland about e-journal use in projects and interested in applying new approaches to learning and teaching. She is a co-author of three text books for young learners of English and the author of iBooks for them. For years she coordinated different types of school projects on international level. She was awarded by European Schoolnet for editing one of the best school portals with useful materials for e-learning, and received a European eTwinning award for the project. She actively participated at several international conferences by running workshops or having presentations on the use of new technology in the classroom. At the moment she is engaged in EUNEOS for preparing a course on the use of tablets in education for EU teachers.

 facebook   linkedin

IMG_00711

Rafaela Kožlakar teaches chemistry at the Rudolf Maister Kamnik high school. She like to implament and try new methods of teaching in her classes. Rafaela was one of the first teachers in Slovenia, who used interactive whiteboards in her classroom. With contributions at SIRikt and InfoKomTeh conferences she has shared her experience with other educators. Within the E-Education project, Rafaela participated in the development and implementation of seminars and consultations. She is currently working on quality, especially the introduction of self-evaluation.

   facebook   linkedin   twitter

IMG_0062

Stanislava Polajžer teaches geography and history at GSŠRM Kamnik. In her work she continuously integrates various modern methods and techniques for effective teaching and learning. She has shared her experiences gained in the classroom at different international conferences such as SIRikt, INFO, InfoKomTeh and eTwinning.

IMG_0056

Maja Vičič Krabonja graduated from the Faculty of Education in 2003. She is co-author of several workbooks for teaching history in secondary school programs and many seminars and consultations in the framework of the E-Education project.

 facebook   linkedin

Thermana 
Zdraviliška cesta 6
Laško 3270, Slovenija

Thermana se nahaja skoraj v središču Slovenije, 11 km od celjske avtocestne vpadnice v smeri proti Ljubljani. Avtobusna postaja je pred hotelom Zdravilišče Laško, železniška postaja pa pred hotelom HUM.

SPONZORJI

Prenos vabila
za sponzorje

SREBRNI SPONZORJI:

ms
PS_logo + slogan_rumen
logoEdynco-full-01
SPONZOR:3WAY

3WAY

Podjetje 3WAY se ukvarja s prodajo programskih paketov CAD/CAM/PLM (ThinkDesign, hyperCAD, hyperMILL, Thinkline Elektrode, PointMaster, FreeForm Modeling, NCSimul), vodenjem in izvajanjem razvojnih projektov, vzvratnim inženiringom, izdelava prototipov ter prodajo 3D tiskalnikov in 3D skenerjev. Vizija podjetja je slediti novim tehnologijam, ki so podprte z naprednimi programskimi in tehnološkimi rešitvami. Uporabniki lahko dobijo v kratkem času visoko kvaliteten produkt.

Spletna stran podjetja

MEDIJSKI SPONZOR:rn

rn

Podjetje Nevtron&Company d.o.o. se ukvarja z izdajo priljubljenih revij Računalniške novice in Študent. Poleg revij urejamo tudi dva portala. Na najboljšem IT portalu v Sloveniji, www.racunalniske-novice.si, ste v vsakem trenutku obveščeni o najnovejšem dogajanju in odkritjih v IT svetu. Naš drugi portal,www.student.si, pa je namenjen predvsem študentski populaciji. Na njem najdete članke iz revije ter aktualne novice, ki se dotikajo študentske problematike. Ukvarjamo se tudi z oblikovanjem in tiskom.

Nevtron & Company se ukvarja tako s tiskanim, kot tudi s spletnim založništvom, čeprav je dejavnost tudi širša. Cilj podjetja je ustvariti največji informacijski kanal za širjenje aktualnih informacij na inovativen, bralcu zanimiv način. Za dosego takšnega cilja se zato v podjetju poslužujemo najnovejših tehnologij ter konceptov, toplo pa prisluhnemo tudi željam in potrebam oglaševalcev, saj vztrajamo pri konceptu brezplačnih oziroma poceni vsebin in s tem radikalno povečujemo bazo zadovoljnih bralcev.«

Spletna stran podjetja

PARTNERJI:Unknown

Unknown-1

Petrol logo_Slogan_crna

Sponzorji